#Partai Golkar:Depidar SOKSI Bali:Karya Bhakti SOKSI ke 9